logo 7

 Reglement van het zwembad

 

 

Vereniging

 

Openingstijden

 

Tarieven 2014

 

Reglement


Home

 

 

 

 

 

 


                     

Om het zwembad een leuke, plezierige maar vooral ook een VEILIGE plaats te kunnen laten zijn voor IEDEREEN, is het belangrijk dat er een aantal regels zijn die worden nageleefd.

Deze regels zijn er voor de kleintjes en oudere jeugd, maar ook voor de ouders, opa’s, oma’s, ooms en tantes, kortom iedereen die op het zwembad komt.

Reglement Zwembad De Zeven Morgen te Dreumel

 

1.      (Brom)fietsen dienen op de daarvoor bestemde plaatsen geplaatst te worden en niet in de toegangsweg. De toegangswegen moeten voor ambulance of andere hulpdiensten open blijven.

2.      Vluchtwegen en looppaden dienen vrij gehouden te worden.

3.      Het is verboden ruimtes voor onbevoegden te betreden zonder nadrukkelijke teostemming van het bevoegde personeel.

4.      Abonnementhouders dienen hun abonnement meteen voor binnenkomst bij de kassa te laten zien.

5.      Zwemmen in het diepe bad is alleen toegestaan als men in het bezit is van een zwemdiploma. Mensen zonder diploma mogen niet in de buurt en omgeving van het diepe bad komen.

6.      Er mag niet meer dan één persoon tegelijk op de duikplank staan. Het is verboden  aan de plank te hangen.

7.      Er mag vanaf de duikplank alleen vooruit gesprongen worden. Het is verboden naar de zijkanten te springen.

8.      Er mogen op de duikplank en/of glijbaan geen voorwerpen meegenomen worden .

9.      Matten en andere drijfmiddelen zijn binnen 10 meter van de duikplank verboden.

10.    Het is alleen toegestaan om recht vooruit van de glijbaan te glijden. Het is niet toegestaan om stil of rechtop te zitten. Het tegenhouden van water is verboden.

11.    Er mag niet gedoken worden vanaf de rand van het ondiepe bad. Bij het diepe bad mag bij de trap niet gedoken worden.

12.    Het is verboden andere badgasten in het water te gooien of te duwen.

13.    Het spelen met een bal is alleen toegestaan op de zonneweide en in het water, mits het niet te druk is en het badpersoneel dit toestaat.

14.    Leren ballen en tennisballen zijn  in het water niet toegestaan.

15.    De speelvoorzieningen bij het peuterbad zijn alleen bedoeld voor kinderen t/m 5 jaar.

16.    Het spelmateriaal dient op een verantwoorde en zorgvuldige manier gebruikt te worden.

 17.   Zwembanden, matten en andere drijfmateriaal mogen in beide baden gebruikt worden mits het niet te druk is. Het badpersoneel geeft aanwijzingen.

18.    Eten en drinken bij de baden is verboden.

19.    Het is niet toegestaan om zich met schoeisel, kleding en handdoeken in of rond het bad te begeven. Uitsluitend badkleding is rondom het bad en in het water toegestaan.

20.    Afval dient gedeponeerd te worden in de daarvoor bestemde bakken.

21.    Stoelen zijn alleen voor volwassenen en dienen bij vertrek teruggezet te worden op de daarvoor bestemde plaats.

22.    Op de tijden waarop er baantjes gezwommen mogen worden kan hiervoor door het badpersoneel een deel van het zwembad worden gereserveerd.

23.    Kinderen die niet in het bezit zijn van een diploma dienen altijd door ouders / verzorgers begeleid te worden.

24.    Ouders / verzorgers dienen te allen tijde verantwoording te dragen over hun kinderen.

25.    Instructies van het badpersoneel dienen te allen tijde te worden opgevolgd.

26.    Bij overtreding van een of meerdere regels kan door het zwembadpersoneel of het bevoegde gezag toegang tot het zwembadcomplex tijdelijk of permanent worden ontzegd.

27.    Als het zwembad na ontzegging van toegang door het personeel niet vrijwillig verlaten wordt, kan de politie ingeschakeld worden.

28.    In alle overige gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het badpersoneel.