Zorg
voor 
elkaar

Rode Kruis

Afdeling Dreumel-Wamel

Zorg
voor 
elkaar

Werkgebied Boven-Leeuwen, Beneden-Leeuwen, Wamel en Dreumel

Agenda Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 
op 15 april 2009
 

Geachte Rode Kruis medewerkers en leden,

Hierbij nodig ik u allen uit voor het bijwonen van de Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van het Nederlandse Rode Kruis afd. Dreumel/Wamel en wel op woensdag 15-04- 2009 in het nieuwe kulturhus Dín Dulper  te Boven-Leeuwen, aanvang 20.00 uur.

 De agenda luidt als volgt:

  1. Opening door de voorzitter

  2. Goedkeuring notulen ledenvergadering 23-4-2008

  3. Mededeling Welfare

  4. Financieel overzicht

  5. Nieuwe leden kascommissie

  6. Fusie samen 1

  7. Voorstellen giften goede doelen: nader te bepalen

  8. Rondvraag en sluiting van de vergadering

Na afloop van de vergadering zal er onder het genot van een hapje en een drankje weer  een gezellige bingo zijn, dus komt allen.

Namens het bestuur van het
Nederlandse Rode Kruis afd. Dreumel/Wamel

Carla Rietveld ,
Secretaris

Waalbandijk 13
6659 KC  Wamel
Tel 501888

 

Voorpagina

Welfare

Mantelzorg

Nieuws

Archief