Expositie "Water in Tweestromenland"

Expositie
Vanaf Monumentendag, zondag 10 september a.s., zal in het Streekhistorisch Museum Tweestromenland te Beneden-Leeuwen de wisselexpositie "Water in Tweestromenland" te zien zijn. Met deze titel haakt het museum in op haar eigen naam en tevens op het Land van Maas en Waal.

Audi-visuele ondersteuning en Internet
Voor het eerst in haar bestaan wordt gebruik gemaakt worden van een aantal technische ontwikkelingen. Op grote schaal zal de expositie gebruik maken van audio en video-ondersteuning om de informatie over te brengen. Daarnaast wordt voor het eerst gebruik gemaakt van een internetverbinding met Meteoconsult in Wageningen om de actuele weersverwachting te plaatsen in het beeld wat van water wordt neergezet. Verder krijgt de computer een taak om de bezoekers via CD-ROM de mogelijkheid te bieden zelf op zoek te gaan naar antwoorden op een bepaald gebied. 

Brede steun van veel organisaties

Bij de totstandkoming van deze expositie is medewerking verkregen van het Zuiveringsschap Rivierenland te Tiel, Bureau Voorlichting Binnenvaart en de Opleiding Transport & Logistiek Nederland te Alphen a/d Rijn, Rijkswaterstaat Infocentrum te Lith, Polderdistrikt Groot Maas en Waal, Waterbedrijf Gelderland, Nuon Water en vele particulieren.

Prent: Overstroming bij Erichem (Tielerwaard) 

Alle facetten van het watergebruik

Het museum wil met deze expositie uitgebreid informatie verstrekken over water. Water in al haar facetten. Van damp en stoom via stromend water in rivier en kraan tot ijs en sneeuw. Het gebruik van water, particulier en industrieel. Van oppervlaktewater via waterzuivering tot drinkwater en het terugbrengen van afvalwater in de kringloop. Via tal van presentaties wordt dit in beeld gebracht. In een aantal gevallen kan de bezoeker zelf op pad via de computer om de gewenste informatie te krijgen. 

Demonstraties

Naast informatie een aantal "kijkdingen". Zo zal er een werkende waterzuiveringseenheid verontreinigd water zuiveren. Er zullen modellen zijn van oude schepen doch ook van een modern opleidingschip. Hierbij veel informatie over transport over water. Wat vaart aan onze voordeur voorbij en welke beroepen zijn er in die wereld. Via de maquette van Maas en Waal met hoogtebeelden krijgt de bezoeker een idee van het waterverloop en waterbeheersing. Vanaf 1 oktober komen er twee op schaal gebouwde en met stoom aangedreven poldergemalen laten zien hoe de polder zo'n 100 jaar geleden werd droog gemalen. De "stoomfamilie" uit Gouda vertelt het bemalingsverhaal. Er zijn een 5 tal videofilms over een aantal waterprocessen en over regenrivier de Maas.

Foto: Monument op de Waalbandijk in Beneden Leeuwen, op de plaats van de dijkdoorbraak, ter herinnering aan de watersnood van 1861.

Diapresentatie watersnood 1925/26 en "bijna rampen" '93 en '95

Daarnaast toont het museum in een grote diapresentatie unieke beelden van de watersnood van 1925/1926 en de bijna rampen van 1993 en 1995. Verder veel foto's, boeken, brochures etc.
Kortom alle reden om de komende maanden opnieuw eens een middag naar het museum te gaan. 

Openingstijden, groepen en algemene informatie

Het museum is open op zondag, dinsdag en woensdag middag van 2 tot 5 uur. Het museum is gevestigd aan Pastoor Zijlmanstraat 3 te Beneden Leeuwen. (De Past. Zijlmanstraat is een zijstraat van de Zandstraat, direct naast de R.K. Kerk.)

Groepen kunnen via een telefonische afspraak (0487 595002) op andere dagen en tijden een afspraak maken. Het museum is geheel toegankelijk voor mensen die slecht ter been zijn of gebruik moeten maken van een rolstoel. 

De toegangsprijs bedraagt voor volwassenen fl5.00 pp, tot 12 jaar en Rabo Europas met MJK vignet fl2,50, MJK en MJK NS gratis.

Drukte op de Waal

Open Monumentendag in het Land van Maas en Waal

Met de Open Monumentendag wordt landelijk de aandacht gevestigd op de vele monumenten die ons land gelukkig nog rijk is. Dit jaar is het thema van de de Open Monumentendag water.  In dit kader is er in het land van Maas en waal een veelheid aan activiteiten. op de pagina "Open Monumentendag" vindt u hierover meer informatie.

Vrijwilligers

De tentoonstelling "Water in Tweestromenland" is geheel door vrijwilligers van het Streekhistorische Museum Tweestromenland georganiseerd. De voorbereidingen zijn al een jaar geleden gestart en vooral de laatste weken is er bijna continu aan gewerkt. ook in de komende tijd zal nog veel werk verzet moeten worden om dat de tentoonstelling doorlopend vernieuwd wordt. zo zullen er vanaf een 1 oktober twee werkende modellen van stoomgemalen te zien zijn.

Openingstijden

Het museum is op zondag, dinsdag en woensdag van 14.00 tot 17.00 uur voor het publiek geopend. Eerste Kerst-, Paas- en Pinksterdag is het museum gesloten. Op tweede Kerst-, Paas- en Pinksterdag en Nieuwjaarsdag is het geopend. Voor groepen zijn, op afspraak, op afwijkende tijden en rondleidingen mogelijk.

In het museum zijn doorlopend wisseltentoonstellingen. Naast de vaste collectie presenteren deze een steeds wisselend beeld van het rivierenland.

Bel voor afspraken 0487 - 595002 of 0487 - 591535.
Er is voldoende parkeergelegenheid bij het museum.