Maas en Waal
Askruisje na de dolle dagen van carnaval

 

Aswoensdag: "Gedenk, mens, dat ge stof bent en tot stof zult wederkeren."

Na de dolle carnavalsdagen komt Aswoensdag. Een dag van inkeer. Het askruisje halen in de kerk en de priester die bij het tekenen van het kruisje op het voorhoofd zegt: "Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren."

Aswoensdag markeert de eerste dag van de Veertigdaagse vasten waarin de katholieken en ook een aantal protestanten zich voorbereiden op Pasen, de dag van de  verrijzenis van Christus. 

Carnavalsdagen, de laatste dagen voorafgaand aan de Vastentijd, zijn de aanloopdagen waarin men nog onbeperkt kan eten en drinken.

Hierna begon de Vastentijd. Dat hield in dat men elke dag slechts één volledige maaltijd nuttigde en men bij de overige maaltijden zich beperkte tot minder eten dan gewoonlijk. Deze regels werden tot de zestiger jaren in Maas en Waal nog in breed in acht genomen.

In hoeverre deze oude traditie de huidige tijd nog beleefd wordt is moeilijk te bepalen omdat de gelovigen vrij gelaten worden in het invullen de vastentijd. Dit kan dus ook zijn dat men minder extraatjes tussendoor neemt of minder vaak voor de stille trek naar de snackbar gaat.

In Maas en Waal werd de traditie van het askruisje nog mede in stand gehouden door de carnavalsverenigingen. Het was niet ongebruikelijk dat, passend in een eeuwenoude traditie, prins Carnaval, zijn gevolg en veel carnavalsvierders op Aswoensdag naar de kerk ging om met een askruisje een definitieve punt achter de carnaval te zetten.

Door de ontkerkelijking is dit minder geworden. Maar de kerkdiensten op Aswoensdag worden nog redelijk goed bezocht en er zijn, uiteraard, ook veel carnavalsvierders onder de gelovigen die dan een askruisje halen.

Meer: RK kerkdiensten Maas en Waal

MaasWaalWeb, 5 maart,  2019