Veel belangstelling voor onthulling plaquette gesneuvelde soldaten Prinses Irene Brigade

Onder grote belangstelling is zaterdag 12 april de herdenkingsplaquette onthuld voor de in 1944 in Boven Leeuwen gesneuvelde soldaten Marius Kroon en Raymond Arnoti. De plaquette werd onthuld door een broer en zus van de oorspronkelijk uit de Haarlemmermeer afkomstige Marius Kroon. 

De gedachtenisplaquette ter herinnering aan de in de 
Tweede Wereldoorlog in Boven Leeuwen gesneuvelde 
Marius Kroon en Raymond Arnoti van de Prinses Irene Brigade. 
(Klik op de afbeelding voor een grotere afbeelding met een 
beter  leesbare tekst.)

Veel waardering was er voor Richard van de Velde een zoon van een oud-wachtmeester van de Prinses Irene Brigade. Zijn vader heeft hem veel verteld over zijn tijd in de Prinses Irene Brigade en de tragische omstandigheden waaronder, in een gure oktobernacht, de soldaten Kroon en Arnoti sneuvelden door het machinegeweervuur van een Duitse soldaat. Met een bewonderens- waardig doorzettingsvermogen heeft Van der Velde achterhaald waar Kroon en Arnoti gesneuveld zijn en heeft hij gevochten voor het realiseren van hun plaquette.

Geschiedenis gereconstrueerd

Aanvankelijk had Van de Velde het idee dat de soldaten gesneuveld ware bij de oprit van de Tesstraat naar de Waaldijk, maar na publicatie van hiervan de regionale krant de Gelderlander, kwam er een reactie van de Boven Leeuwenaren Wim Bull en Wim de Heuvel die in 1944 bij de oprit van de Florastraat naar de Waaldijk in Boven Leeuwen woonden en die zich de dramatische nacht van 6 op 7 oktober 1944 nog konden herinneren alsof het gisteren gebeurd was.

De boerderij van de familie Bull bij de oprit van de Florastraat naar de Waaldijk in Boven Leeuwen. In het uitvergrootte detail de muur van de boerderij waar Kroon en Arnoti gesneuveld zijn. 

Speuren naar nabestaanden 

Vasthoudend speurwerk heeft Richard van de Velde op het spoor gebracht van familieleden van Marius Kroon die bij de plechtigheid aanwezig waren. Met veel speurwerk heeft Van de Velde ook nog een neef van Raymond Arnoti in Zuid Engeland en een schoonzus in de Verenigde Staten opgespoord. Zij konden helaas niet aanwezig zijn bij de onthulling van de plaquette. 

Zus Nel en broer Jaap Kroon bij de onthulling van de 
gedachtenisplaquette voor Marius Kroon en Raymond Arnoti. 
Familieleden van Raymond Arnoti zijn ook achterhaald, 
maar konden helaas niet aanwezig zijn.  

Strijd om gedachtenisplaquette

De gemeente West Maas en Waal had aanvankelijk wat moeite met een monument. De gemeente heeft in elk dorp een gedachtenismonument voor de dorpsgenoten die door oorlogsgeweld om het leven gekomen zijn. Deze monumenten worden goed onderhouden en op vier mei worden bij deze monumenten de gevallenen herdacht.

Het monument op de hoek Molenstraat-PastoorSchoenmakersstraat 
waarop de gedachtenisplaquette, op de linkerzijde,  
een plaatsje gekregen heeft.
(op de linkerzijde)

Een monument op de plaats aan de Florastraat  waar Kroon en Arnoti gevallen zijn leek het gemeentebestuur te kwetsbaar. Uiteindelijk werd, mede door de vasthoudendheid van Van de Velde, een oplossing gevonden in een plaquette op het bestaande Boven Leeuwense oorlogsmonument. De gedachtenis aan het offer van Arnoti en Kroon wordt zo levend gehouden, de zorg voor het de plaquette ligt in de goede handen van het plaatselijke "Herdenking Vier Mei"-comité en de gemeente en jaarlijks wordt er op vier mei stilgestaan bij de rol van de Prinses Irene Brigade en de geallieerde militairen bij de bevrijding van Nederland. Een mooie oplossing die voor alle partijen aanvaardbaar is.

Tweede Wereld Oorlog: zware tol voor West Maas en Waal

Bij de onthulling sprak Thomas Steenkamp, burgemeester van West Maas en Waal, over de zware tol die West Maas en Waal in de Tweede Wereldoorlog betaald heeft.

Een van de eerste dingen die de burgemeester, afkomstig uit west Noord Brabant na zijn komst naar West Maas en Waal opviel waren de oorlogsmonumenten in de dorpen met de lange lijsten van oorlogsslachtoffers. 
De gemeente heeft geleden onder bijna alle vormen van oorlogsgeweld, uiteenlopend van gesneuvelde jonge West Maas en Waalse soldaten op de Grebbeberg, via de terreurslachtoffers van de nazi's in de concentratiekampen en en voor het vuurpeloton, tot de slachtoffers van verdwaalde raketten, bommen, kogels en granaten en de geallieerde soldaten die, zoals Kroon en Arnoti vielen, vielen in de strijd om de vijand te verdrijven en uit te schakelen.

Burgemeester Steenkamp: "Maas en Waal heeft bijzonder geleden onder de Tweede Wereld Oorlog. Jonge mannen, zoals Arnoti en kroon hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan onze bevrijding. Dat mogen we nooit vergeten."

Vrijheid niet vanzelfsprekend

Generaal-majoor b.d. R.W. Hemmes,  voorzitter van de Vereniging van Oud-strijders Koninklijke Nederlandse Brigade “Prinses Irene”, sprak zijn waardering uit voor de iedereen die meegewerkt heeft aan de totstand- koming van de herdenkings- plaquette. Vrijheid is, memoreerde de generaal, niet vanzelfsprekend. Ze is met bloed bevochten en daarom moeten we er zuinig op zijn.

De generaal b.d. herinnerde er aan dat Nederlandse militairen zich in vredesmissies, vaak onder zeer gevaarlijke omstandigheden, nog dag in, dag uit, inzetten voor de vrede. Deze inzet moeten we ons heel goed realiseren en de slachtoffers die er vallen mogen, evenals Kroon en Arnoti, nooit vergeten worden.

Generaal-majoor b.d. Hemmes: "Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Ze is met bloed bevochten en daarom moeten we er zuinig op zijn."

 Zoveel medeleven raakt je

Jaap Kroon, broer van Marius, was getroffen door de warmte, betrokkenheid en het medeleven van Boven Leeuwen en West Maas en Waal. 

Waardering ook voor Boven Leeuwense fanfare Willibrordus, de scouting die assisteerde bij de kranslegging en de leerlingen van de Mariaschool die de kransen droegen en stemmingsvol de soldaten  herdachten die streden voor de vrede en het comité "Herdenking Vier Mei" dat het Oorlogsmonument onderhoudt. 

Jaap Kroon: "Drie en zestig jaar later en dan toch nog zoveel inzet en medeleven om te voorkomen dat het offer van deze jonge mensen vergeten wordt. Dat raakt je."  
Met zijn zus Nel onthulde hij de plaquette, waarna met de "Last Post" een saluut aan alle gevallenen gebracht werd. Hierna werden kransen op het monument gelegd

Jaap Kroon, broer van de in Boven Leeuwen in de Tweede Wereld Oorlog gesneuvelde soldaat Marius Kroon van de Prinse Irene Brigade.
Vasthoudend speurwerk had Richard van de Velde op het spoor gebracht van familieleden van Marius Kroon. Ondanks veel speurwerk was het helaas niet gelukt om nog familieleden van Raymond Arnoti te achterhalen. 

Veel inzet en medeleven van Boven Leeuwen.
Hier de fanfare St. Willibrord.

Veel belangstelling

De de Vereniging van Oud-strijders Koninklijke Nederlandse Brigade “Prinses Irene” is met een grote afvaardiging aanwezig en ook de hoogste baas van de Fuseliers Prinses Irene, luitenant-kolonel P. Luiten, en zijn echtgenote geven met hun aanwezigheid blijk van betrokkenheid en medeleven. Maar ook Boven Leeuwen laat niet verstek gaan. Scouting, fanfare, basisschool en het comité "Herdenking Vier Mei" verlenen hun medewerking en bewoners hebben even wat tijd vrij gemaakt.

Oud-strijders van de Prinses Irene Brigade bij de onthulling van de gedachtenisplaquette van hun kameraden 
Marius Kroon en Raymond Arnoti

De bezige bij van de Brigade

Van alle sprekers en direct betrokkenen was er veel bewondering voor de inzet van Richard van de Velde. 

Gedreven, vasthoudend, maar ook tactvol en charmant heeft hij iedereen achter zijn idee weten te krijgen. Vandaag is hij de "bezige bij" die de agenda bewaakt, alle details nog even controleert en voor iedereen tijd en een waarderend of aanmoedigend woord heeft. 
Met dezelfde bevlogenheid, waarmee hij voor de herdenkingsplaquette gestreden heeft beheert Richard, in het dagelijkse leven leraar is in het voortgezet onderwijs, ook de website van de Prinses Irene Brigade die, door zijn inzet, uitgegroeid is tot een schat van informatie. Voor de Brigade en de oud-strijders van de Brigade is de Richard dé vrijwilliger.

Richard van de Velde Bedankt hier iedereen die hem geholpen heeft bij de realisatie en onthulling van de plaquette. 
Maar ere, wie ere toekomt: de meeste dank verdient deze "bezige bij" die er gedreven en vasthoudend, maar ook tactvol en charmant voor gevochten heeft.

Naar: Fotoalbum onthulling plaquette

Naar: Filmclip van onthulling plaquette ...

Meer informatie over sneuvelen van M. Kroon en R. Arnoti: http://www.prinsesirenebrigade.nl

MaasWaalWeb, 14 april 2008