Parochieel zangkoor

Sint Barbara

Dreumel

organisatie Het kerkkoor St. Barbara is in de zestiger jaren ontstaan uit het voormalige parochieel mannenkoor, dat al meer dan een eeuw geleden is opgericht.

Op dit moment zijn er ongeveer vijfendertig leden. Een aantal hiervan is al meer dan 25 jaar lid van het koor.

Dirigent is mevrouw Meintje Sips uit Heerewaarden..


Het koor heeft als organiste mevrouw Gonnie Pleijsier uit Dreumel.

Het bestuur telt 4 leden t.w. de heer Piet van Zon, voorzitter, mevrouw Wies Beurskens secretaris, de heer Ben Heesakker, penningmeester en mevrouw Ria van Mourik als lid. De dirigent is bij de bestuursvergadering als adviseur aanwezig

Geestelijk adviseur is de zeereerw. heer pastoor M.F.G Massaer van de parochie St. Barbara.

Vier tot vijfmaal per jaar worden bestuursvergaderingen gehouden en eenmaal per jaar een algemene ledenvergadering.

In november wordt jaarlijks het Cecilafeest gevierd, waarbij ook eventuele jubilarissen worden gehuldigd.

De contributie bedraagt 20 Euro per lid per jaar. In de maand mei dient deze te worden betaald. Het kerkbestuur van de parochie St. Barbara zorgt voor de overige financiŽle middelen.

repetities
nieuws
voorblad