Parochieel zangkoor

Sint Barbara

Dreumel 

Laatste nieuws

Succesvol optreden in Alverna.
Het kerkkoor werd enige tijd geleden gevraagd om voor de bewoners van het Verpleegtehuis La Verna in Alverna te komen zingen in het kader van de Mei/Maria-maand. Op dinsdag 7 mei zijn we met een groot aantal leden naar Alverna vertrokken en hebben daar een optreden verzorgd met een zestiental Marialiederen. Hierbij waren 6 verschillende Avé Maria's en verder diverse een- en meerstemmige liederen. De bewoners waren enthousiast en er werd ook goed meegezongen. Zowel de bewoners als de koorleden hebben genoten van een sfeervolle middag.


foto: Henk van Koolwijk

Jaarvergadering 2013.
Op donderdag 3 april werd de jaarlijkse algemene ledenvergadering van het koor gehouden.
Zoals elk jaar bracht de secretaris en penningmeester verslag uit van de activiteiten in het jaar 2012. De verslagen werden met applaaus goedgekeurd. Zowel mijnheerr pastoor als de dirigente Meintje Sips waren tevreden over jaar en spraken de hoop uit, dat we komend jaar ook weer met hetzelfde enthousiasme aan de slag blijven. Ria van Mourik was aftredend bestuurslid, maar tevens herkiesbaar. Met algemene stemmen werd zij herkozen. Bets Vermeulen kreeg nog een bos bloemen, als een wat verlate huldiging van haar 12,5 jaar koorlidmaatschap. Na de rondvraag, waar goed gebruik van werd gemaakt, kon Piet van Zon als voorzitter de vergadering sluiten.

Ceciliafeest 2012.
Op zaterdag 24 november j.l. werd door het koor het jaarlijks Ceciliafeest gevierd. Na een gezongen H. Mis in de kerk werd het feest voortgezet met een diner-dansant in zaal 't Centrum te Dreumel. Onder de 50 aanwezigen was ook pastoor Massaert, kapelaan Sunny en diaken Peter de Snoo met zijn echtegenote. Tijdens het feest werden 4 jubilarissen gehuldigd in verband met hun 12,5 jarig lidmaatschap. Het waren de dames van Sjaan Soerland, Gerda Metzger en Nellie van Zandvoort en de heer Adrie van Kruisbegen. Met de muziek van Ad Goossens en de heerlijke gerechten van Jan Bouman werd het een heel gezellig samenzijn.


Jaarvergadering 2012.
Donderdag 12 april j.l. heeft het koor in aanwezigheid van pastoor Massear haar algemene ledenvergadering gehouden. Door de secretaris en de penningmeester werd verslag uitgebracht van het jaar 2011. Ook mijnheer Pastoor en de dirigent Meintje Sips kregen gelegenheid om een woordje te zeggen. Over het geheel genomen kan het koor terugzien op een prima jaar zowel muzikaal als organisatorisch. Vooral de reacties van kerkbezoekers op de kwaliteit van zingen zijn voor het koor een extra stimulans. Van de rondvraag werd uitgebreid gebruik gemaakt, wat wel aangeeft, dat de betrokkenheid van de leden groot is. Onder het genot van een drankje kon na afloop nog gezellig worden nagepraat. (foto's Henk van Coolwijk)


het bestuur


na afloop

Kerstmis 2011.
Ons koor heeft afgelopen zaterdag om 23 uur met veel enthousiasme de Nachtmis gezongen voor een volle kerk. Ook bij de bijdrage in de Hoogmis op 2e Kerstdag waren de meeste koorleden weer aanwezig. De rode draad in de vieringen waren natuurlijk de kerstliederen maar zeker ook de vierstemmige Mis van Gounod. Het applaus van de kerkbezoekers gaf aan, dat de uitvoering werd geaardeerd en ook Meintje onze dirigent was tevreden.
Op naar het nieuwe jaar, waar op Nieuwjaardag weer het eerste optreden zal plaatsvinden.

St. Ceciliafeest op zaterdag 26 november 2011.
Afgelopen zaterdag heeft het zangkoor weer haar jaarlijks St. Ceciliafeest gevierd in zaal het Centrum. Het bestuur had wederom een diner-dansant georganiseerd met muziek van Rien Salet. Jan Bouman zorgde voor een voortreffelijk diner. Na afloop waren de reacties van de leden heel positief. Het was erg gezellig geweest.

Optreden bij de Open Dag van d'n Hoender
Op zondag 11 september heeft ons koor opgetreden bij de open dag in d'n Hoender.  Onder de leiding van Meintje Sips en met begeleiding van Gonnie Pleijsier werden voor een groot publiek een aantal liederen ten gehore gebracht. Uit de reacties mogen we aannemen, dat het een geslaagd optreden was.


foto: Henk van Koolwijk.

Nieuwe repetitieruimte.
Na heel veel jaren gerepeteerd te hebben in het muziekgebouw de Paulus gaat ons kerkkoor vanaf 1 september 2011 de repetities houden in de muziekzaal van het multifunctioneel gebouw d'n Hoender. Hopelijk wordt er met evenveel enthousiasme door de leden gezongen. Voor het "after-singing"gebeuren zal nog een oplossing moeten worden gevonden.

 Heeft u interesse om lid te worden?
Ons koor kan nog steeds nieuwe leden gebruiken. Van de leden wordt verwacht, dat zij de missen op zondag meezingen en voor zover mogelijk ook uitvaartdiensten en huwelijksmissen. In overleg kan een passende regeling worden afgesproken.  Op donderdagavond wordt de repetitie gehouden. Aanmeldingen bij de dirigent Meintje Sips telefoon (0487) 573160 of de secretaresse Wies Beurskens (0487) 572021,

Reacties en berichten
Wilt u reageren op de berichten, dan kunt dit doen via ons reactieformulier of schriftelijk naar het secretariaat van het koor.

laatste aanpassing: maandag 13 mei 2013

repetities
organisatie
voorblad