Gemeente West Maas en Waal
Steenkamp in top-10 burgemeesters

Het komt niet zo vaak voor dat West Maas en Waal op landelijk niveau een rol speelt, maar burgemeester Steenkamp heeft er voor gezorgd dat de gemeente nu eens landelijk belangstelling oogst. In een artikel in het landelijke opinieblad Elsevier over burgemeesters staat Steenkamp op de zevende plaats in een lijst van langst zittende burgemeesters.

Het artikel in Elsevier gaat in op het recente terugtreden van de  burgemeesters Aleid Wolfsen (Utrecht) en Peter Rehwinkel (Groningen). Het blad wijt dit aan gebrek van ervaring met o.a. handhaving van orde en veiligheid, portefeuilles die niet onder een wethouder, maar rechtstreeks onder de burgemeester vallen.

Burgemeester Thomas Steenkamp
West Maas en Waal

Verder vindt Elsevier het belangrijk dat de burgemeester een goede relatie heeft met de partijen die een belangrijke rol spelen in hun gemeente. Dit is belangrijk om te voorkomen dat aanvankelijk kleine problemen uitgroeien tot verhoudingen die de goede werking van de raad belemmeren.

In de loop van de jaren is de positie van de burgemeester kwetsbaarder geworden. Zaten 100 jaar geleden burgemeesters gemiddeld ruim 16 jaar op een post, nu is is dit teruggelopen tot 5 jaar. De langstzittende burgemeester in de top-10 zit nu 24 jaar op zijn post. Thomas Steenkamp heeft zijn zevende plaats te danken aan de 14 jaar die hij inmiddels in West Maas en Waal zit. Ruimschoots meer dan het gemiddelde van vijf jaar.

Orde en veiligheid speelt in West Maas en Waal een wat andere rol dan in grote steden waar de problemen op dit gebied doorgaans groter zijn. Aleid Wolfsen kwam bijvoorbeeld in de problemen toen vorig jaar door asbestproblemen enkele flatgebouwen ontruimd moesten  worden, maar dit aanvankelijk, voor Wolfsen geen reden was om zijn vakantie te onderbreken. Eerder had Wolfsen al een slechte beurt gemaakt omdat hij, toen een homostel door rel beluste jeugd uit hun woning gepest werd, te lang bleef aarzelen adequaat in te grijpen.

Burgemeester Steenkamp, met wethouders op bezoek bij zorgboerderij Henricus. Veel contacten met burgers, bij allerlei gebeurtenissen, en goed luisteren maakt het ook mogelijk om tijdig in actie te komen als dat eens nodig is.

Rehwinkel liep veel schade op door zijn optreden bij de beperkte inzet van politie tijdens de Facebookrellen in Haren(Gr). Deze rellen waren weliswaar niet in de stad Groningen, maar Rehwinkel was als korpsbeheerder wel verantwoordelijk voor de inzet van politie in Haren.

West Maas en Waal kent natuurlijk ook wel zijn problemen, maar er wordt in het algemeen sneller opgetreden en daarmee voorkomt men dat problemen tot veel ergernis leiden. Zo zijn bijvoorbeeld vorig jaar de problemen door drugshandel in het wijkje Vicariehof/Pastoor  Bronsgeeststraat door ingrijpen van de gemeente vrij snel met succes aangepakt.

Steenkamp besteedt ook veel aandacht aan de verhoudingen in de Raad. Hij heeft een zesde zintuig om spanning en ergernissen snel te herkennen en praat, als dit speelt, met betrokkenen om de kou uit de lucht te halen. Hij kan er terecht trots op zijn dat hierdoor crisissen waardoor wethouders gedwongen op moeten stappen in West Maas en Waal in de jaren dat hij in Maas en Waal zit niet voorgekomen zijn.
De 14 jaar in West Maas en Waal zijn niet vanzelf bereikt maar juist daarom kunnen de burgemeester en West Maas en Waal er trots op zijn dat op een positieve manier landelijke nieuws bereikt is.

Ref: Elsevier 11 mei 2013 - artikel "Burgemeesters in crises".

MaasWaalWeb, 14 mei 2013