Gemeente West Maas en Waal
Lintjesregen aan de Waalkant

De lintjesregen in West Maas en Maas Waal heeft zich dit jaar beperkt tot Dreumel en Beneden Leeuwen en is hierdoor een aangelegenheid geworden van de Waalkant. Burgemeester Steenkamp, West Maas en Waal, kon twee lintjes uitdelen in Dreumel en een in Beneden Leeuwen. Een mooi rsultaat, bereikt door vrijwilligers die onbaatzuchtig tientallen jaren zich ingezet hebben voor de locale samenleving.

Burgemeester Steenkamp,
West Maas en Waal

De medailles, lintjes en oorkondes zijn dit jaar voor: 

Wim Stensen - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Wim Stensen is al ruim 20 jaar beheerder van de R.K. begraafplaats in Dreumel. Hij heeft daarbij de totale verzorging in handen van het begeleiden en adviseren van nabestaanden voor en tijdens de begrafenisplechtigheid tot de contacten met de begrafenisondernemers.
Als huismeester van de pastorie ondersteunt hij de pastoor en knapt allerlei klusjes op. Bij de restauratie van de R.K. Kerk was hij heel nauw betrokken.

De heer Stensen is meer dan 20 jaar penningmeester/voorzitter geweest van de Carnavalsvereniging Het Schutlaken. Voor heel veel activiteiten in Dreumel heeft hij zich ingezet, onder andere bij het bezorgen van fruitschaaltjes voor zieken, helpen bij wandelvierdaagse, ballonnenwedstrijden en rommelmarkten.

Riet Gerritsen-Lamers - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Riet Gerritsen is vanaf 1980 organisator van de wekelijkse soosmiddag bij Zorgcentrum St. Barbara en vrijwilliger van tafeltje-dek-je. Vanaf 2002 helpt ze mee met het project "Open Eet Tafel". Vanaf 1996 is ze bestuurslid van het Rode Kruis en vanaf 1980 de organisator van de bazaar, coördinator van de collecte en de bootreis van de Henri Dunant.

Mevrouw Gerritsen-Lamers 2000 bij de Seniorenbond waarvan vanaf 2007 tevens als bestuurslid.

Nollie van Abeelen-Kroot - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Nollie van Abeelen is vanaf 1981 nauw betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse stoottroepersherdenking in Beneden-Leeuwen. Ze is tevens het aanspreekpunt voor de Bond van Oud-Stoottroepers en Stoottroepers, kring West Maas en Waal.

Vanaf 1998 is zij patiëntenbegeleider en –ondersteuner in het verpleeghuis St. Elisabeth. Vanaf 2004 is ze voorzitter van de pastorale lectorengroep van het verpleeghuis  en coördineert de wekelijkse gebedsdiensten.

Vanaf 2005 is mevrouw bestuurslid van het kerstactiecomité Beneden Leeuwen, Boven Leeuwen en Wamel.

MaasWaalWeb, 29 april 2013