Perceel voormalige Garage Van Oijen wordt de 'Hogenkamp' 

Tot een jaar of 10 geleden was aan de Zijveld de Toyota garage van Joke van Oijen gevestigd. Daarom wordt door bijna iedereen, bij gebrek aan beter, het bouwterrein op deze plaats wel aangeduid als de plaats van Joke van Oijen of de plaats van de Toyota garage.  Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) heeft nu besloten om deze plaats De "Hogenkamp" te noemen.

Op dit terrein, aan de Zijveld, was vroeger Garagebedrijf Van Oijen, de dealer van Toyota, gevestigd. De garage is  gesloopt en de nieuwe bestemming wordt woningbouw. Dit project heeft van het college van B&W de naam "Hogenkamp" gekregen. 

Een toepasselijke naam want op oude kaarten is dit gebied terug te vinden als de Hogenkamp. Tot 1900 was alles westelijk van de Zijveld nog een deel van Wamel. Bezoek aan de parochiekerk in Wamel was voor de bewoners aan de westzijde van de Zijveld, de Peel en de Ret een hele reis. Voor de meeste mensen ging kerkbezoek immers nog te voet. Door de splitsing van Leeuwen in en een Boven en Benedeneind kwam er een nieuwe kerk aan de Zandstraat. Dat was veel dichterbij en de bewoners van onder andere Ret, Peel en de westzijde van de Zijveld zochten aansluiting bij de nieuwe parochie. 

 

Den Akker in Beneden Leeuwen was vroeger bekend als de Wamelse Akker. Terecht want tot 1900 was dit Wamel. Na de bouw van de nieuwe kerk in het Benedeneind van Leeuwen, gingen de Ret, de Peel en de westzijde van Het Zand het de Zijveld naar de nieuwe parochie en werd de bewoners van dit gedeelte van Wamel de lange voetreis naar de parochiekerk van Wamel bespaard. Het "landje pik" is in de vijftiger jaren van de vorige eeuw afgerond door de Wamelse Akker de naam Den Akker te geven.   

 De pastoor van de nieuwe parochie vond dit prima. Het draagvlak voor de kerk werd er groter door en dat was gezien de grote kosten die gemaakt waren begrijpelijk. In Wamel was men allerminst enthousiast. Voor deze parochie betekende de "desertie" juist minder inkomsten. Na nogal wat geharrewar besloot de bisschop van Den Bosch dat afsplitsing de beste oplossing was. De bisschop begreep wel dat een wandeltocht van tweemaal drie kwartier voor kerkbezoek toch wel erg veel gevraagd was nu er een prachtige kerk op 5 tot 10 minuten gebouwd werd. Om het leed wat te verzachten werd afgesproken dat de nieuwe parochie een schadevergoeding aan de parochie Wamel moest betalen.

Nog tientallen jaren na de beslissing bleef men in Wamel mokken over het "landje pik" van de Leeuwenaren. De tijd mag dan alle wonden helen, die van de annexatie van een strook Wamel door Beneden Leeuwen schrijnt na 110 jaar nog steeds.

Het uiterst westelijk deel van Wamel, aan de grens met Leeuwen, was de Hogenkamp. Dit huis, net aan de Wamelse kant van de oprit naar de Prins Willem Alexanderbrug is bekend als De Hogenkamp. Het is aannemelijk dat alles vanaf de Zijveld tot voorbij dit huis bekend was als de Hogenkamp. Het perceel aan de Zijveld dat het gemeentebestuur de Hogenkamp gaat noemen is dus maar een klein stukje van de vroegere Hogenkamp.

Begin negentiger jaren van de vorige eeuw speelde de gemeente West Maas en Waal nog met plannen om op de plaats aan de Zijveld, die nu weer de Hogenkamp genoemd wordt, een nieuwe brandweerkazerne te vestigen. Uiteindelijk is dit niet doorgegaan en heeft men voor de brandweer de huidige locatie aan de Van Heemstraweg gekozen. Op de Hogenkamp is nu woningbouw gepland.

MaasWaalWeb, 22 juli 2010