Biologisch boeren
Ecologische, biologische melkveehouderij laat zien dat modern boerenbedrijf milieuvriendelijk duurzaam en diervriendelijk, lekkere en gezonde producten levert

Biologisch, duurzaam en diervriendelijk in de praktijk

We lezen deze woorden elke dag wel in de krant of horen het op radio of TV. Maar wat betekent dit in de praktijk? Niet marginaal door een hobbyboertje op geitenwollen sokken, maar bedrijfseconomisch verantwoord in een open Europese agrarisch markt met moordende concurrentie?

De moderne, goed geoutilleerde boerderij die het hart vormt van het ecologisch, biologisch bedrijf van de familie Hanenberg

Wat eten we?

Nog eens niet zolang geleden was de primaire vraag: "hebben we wat te eten?" In veel delen van de wereld is dat trouwens nog steeds de belangrijkste vraag. Maar in het rijke westen, is de vraag veranderd van "hebben we  wat te eten" in "wat eten we?" Is het wel veilig en gezond en in toenemende mate ook, wat betekent het voor het milieu. Hier probeert de ecologisch, biologische aanpak een oplossing voor te geven.

De ecologisch, biologische melkveehouderij

Jan en Francien Hanenberg hebben een bedrijf met ongeveer zestig melkkoeien. Voornamelijk zwartbonte Holsteiners, een ras dat geliefd is omdat het voer efficiŰnt om weet te zetten in melk. Zo zijn  er vele melkveebedrijven in Nederland, maar Jan en Francien Hanenberg leiden hun bedrif toch net even anders dan veel van hun collega's het nog doen.

Ter gelegenheid van de "Week van het Platteland" heeft de familie Hanenberg een informatiestand ingericht. Ook de kinderen hebben hieraan hun steentje bijgedragen. De bezoekers kunnen informatie inzien, brochures meenemen om het thuis nog eens rustig te bekijken en proeven van de heerlijke biologische producten.   

Terug naar de natuur

Bij Jan en Francien Hanenberg hebben in elk geval de koeien een beter leven. Een ruimere stal en meer weiland per koe dan op vele andere bedrijven. Ook wordt het weiland anders gebruikt. Geen kunstmest, maar klaverplantjes voor een natuurlijke bemesting. Deze plantjes zijn hier de chemische fabriekjes die stikstof binden en in de grond brengen. Toch wel even anders dan de grote, energievretende chemische fabrieken waarin kunstmest gemaakt wordt. Overigens hoeven de klavertjes de klus niet alleen te klaren. Met af en toe een fikse vlaai dragen de koeien zelf ook hun steentje aan de bemesting bij.

Witte klaver tussen het gras. 
De "chemische fabriekjes" die zorgen voor voldoende stikstof in de grond. 

Ook bij de teelt van ma´s, een belangrijk onderdeel van het wintervoer voor de dieren, mag geen kunstmest gebruikt worden. De boer zorgt met stalmest voor de bemesting. Zo wordt de natuurlijke kringloop gesloten. Op deze wijze is duizenden jaren geboerd, zonder schade aan de grond toe te brengen, en kan er nog duizenden jaren geboerd worden. Duurzaam en milieuverantwoord. 

Honderdvijftig dagen

De "dames", zoals de koeien liefkozend genoemd worden, van Jan en Francien mogen, als het weer het toelaat, minimaal honderdvijftig zomerse dagen tussen de klavertjes en boterbloemen doorbrengen. Even wat anders dan, zoals de meeste mensen, je behelpen met drie weken, waarvan een groot deel nog in de file.

Minimaal 150 dagen buiten in de zon. 
Maar alleen als het echt mooi weer is!

Riant onderdak

De stal staat in principe altijd open en bij goed weer kunnen ze zoveel en zolang als ze willen binnen schuilen . Een eis bij het biologisch boeren is dat er voor alle dieren voldoende stro is om in te liggen en als ze even wat langer binnen staan zorgt de boer, met vers gras, ervoor dat ze niets tekort komen.

De stal vormt een riant onderkomen voor de "dames" van Jan en Francien  Hanenberg. Plus een grote berg vers gras. Wat kun je als  koe nog meer wensen?

Wieden

Onkruid, bijvoorbeeld in de ma´steelt, mag niet chemisch bestreden worden. Hiervoor heeft boer Hanenberg slimme machines waarmee het onkruid mechanisch verwijderd wordt. Wat bewerkelijker, maar geen risico dat resten van de chemische middelen in de bodem achter blijven of, nog erger, uiteindelijk via het voedsel van de dieren in ons voedsel terecht komen.

Alleen als het echt nodig is

Minder dieren, die bij goed weer naar buiten en bij slecht weer in een ruime, lichte stal kunnen worden minder snel ziek. Toch is ziekte nooit helemaal te voorkomen. Alleen als dieren echt ziek zijn mogen medicijnen verstrekt worden. Door spaarzaam gebruik van medicijnen blijft het natuurlijke afweermechanisme  van de dieren in een goede conditie. Bovendien is het risico kleiner dat resten van de geneesmiddelen in ons voedsel komen.

Smakelijk eten...

Meer weiland per dier, geen gebruik van chemische middelen en  diervriendelijke stallen leiden tot hogere kosten, die uiteindelijk aan de consument doorberekend moeten worden. Maar hier krijgen we betere, gezondere producten voor terug die ook nog eens lekkerder zijn. Bovendien wordt er minder een wissel getrokken op de kwaliteit van de agrarische grond waar toekomstige generaties van afhankelijk zullen zijn voor hun voedsel. Met ons broodje kaas of een biefstukje eten we niet meer de grond van onze kinderen op. Wel even een smakelijker! Als dat niet iets mag kosten?

Zeker weten ...

Biologisch voedsel wordt met steeds meer waarborgen omgeven.Tegenover de extra kosten staat gegarandeerd een extra inspanning voor betere producten, voor mens, dier en milieu. Het bedrijf van de Hanenbergs wordt door een onafhankelijke partij, de SKAL (Stichting Kontrole Alternatieve Landbouw), gecontroleerd. Met een degelijke, sluitende boekhouding moet aangetoond worden dat aan alle eisen voldaan is. Deze boekhouding wordt door inspecteurs van LACS snauwgezet gecontroleerd, evenals de stallen en alle andere voorwaarden waaraan voldaan moet worden.

De melk gaat naar een speciale melkfabriek waarin zeer zorgvuldig op de afwezigheid van schadelijke stoffen gecontroleerd wordt.Als afwijkingen ontdekt worden, wordt de producten onherroepelijk het keurmerk geweigerd. U kunt er dus echt van uitgaan dat u voor een paar dubbeltjes extra echt een beter, duurzaam geproduceerd  product krijgt. Zeker weten!

De "dames"

De "dames" van de Jan en Francien Hanenberg zal het allemaal een zorg zijn. Per dag happen ze zo'n honderdvijftig kilo heerlijk vers gras weg, dat vier keer herkauwd moet worden voordat het uiteindelijk zo'n dertig tot veertig kilo melk oplevert. Dat is wel even werken.
Veel dames zijn ook nog eens in blijde verwachting en dat brengt ook het nodige met zich mee. Denk dus niet dat ze maar wat weg staan te dromen. Dat lijkt maar zo!

Een jonge boreling van net een uurtje oud. Moeder heeft het net schoongelikt en de vacht glanst al. Nu nog de eerste stapjes.

Voor de Jan en Francien ligt het wat anders. De omschakeling naar ecologisch, biologisch vergt een geheel andere bedrijfsvoering. Vooral de start vergde grote aanpassingen en een andere manier van denken. Deze slag is succesvol gemaakt.
Maar wat voor een goede boer (en boerin) toch ook belangrijk is: de "dames" hebben het duidelijk naar hun zin en laten dat merken door goed hun best te doen. De productie is na een aanvankelijke terugval na de omschakeling, weer op een goed niveau en groeit nog steeds. een goed resultaat dank zij een goede samenwerking tusen  Jan  en Francien Hanenberg en hun "dames". Ecologisch, biologisch boeren in de praktijk is vooral zorgen voor een goede balans tussen de belangen van mens, dier en milieu. Zonder fanatisme en valse romantiek, maar met beide benen op de grond, hard werken en een doorlopend streven, in alle opzichten, naar nog betere resultaten.  

Een goed product voor een eerlijke prijs.
Dat doen Jan en Francien Hanenberg en de "dames" samen.

 

Waar te koop?

De ecologisch, biologische melk van het bedrijf van Jan en Francien Hanenberg wordt verwerkt door Campina Zuivel. De biologische producten van Campina worden verkocht onder de merknamen "De Groene Koe" en "Zuiver Zuivel". Meer informatie vindt u op de Website www.campina.nl
Via deze website kunt u ook een lijst met verkooppunten aanvragen. In de streek zijn producten van "De Groene Koe" o.a. te verkrijgen bij de vesting van Albert Heijn in Druten.

 

Ondernemers van nature

"Ondernemers van Nature" zijn boeren en tuinders die duurzaam ondernemen en een open dialoog met de samenleving hoog in hun vaandel hebben. De organisatie "Ondernemers van Nature" is een van de belangrijke initiatiefnemers van de "Week van het Platteland" in het kader waarvan ook in Maas en Waal een aantal ondernemers de poorten van hun bedrijf openzetten om te laten zien wat zij bijdragen aan een schoner milieu en duurzame agrarische activiteiten. Meer informatie kunt u vinden op de website www.ondernemersvannature.nl